Overlijden

Wilt u zich bij leven voorbereiden op uw overlijden, uw nalatenschap regelen of uw nabestaanden verzorgd achterlaten?

Wat zijn de gevolgen?

Een aantal gebeurtenissen in je leven vinden ALTIJD plaats, dat is het gegeven dat je wordt geboren én dat je op enig moment komt te overlijden. Daar is helaas niets aan te doen. 

Wanneer jij of je partner komen te overlijden staat je wereld op zijn kop. Op dat moment wordt je gedwongen allerlei zaken te regelen, zoals de crematie of begrafenis. Maar dit zijn helaas niet de enige zaken die je moet regelen en waarbij je ook nog allerlei “zakelijke” beslissingen moet nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben;  je moet hierbij denken aan het afwikkelen van de nalatenschap, maar ook het betalen van lopende rekeningen of schulden, (partner)pensioenzaken, mogelijke uitkeringen van verzekeringen, de aangifte erf- en  inkomstenbelasting, contact met notaris etc. Er komen dus ontzettend veel dingen op je af, die je veel beter kunt regelen voordat jij of je partner komen te overlijden, zodat je tijd creëert voor jezelf/partner en je omgeving om te rouwen. 

Nalatenschap regelen 

Het van tevoren regelen van deze zaken wordt het “opstellen van je nalatenschap” genoemd, dit wordt vastgelegd in een testament. 

Om dus te weten wat er gebeurt bij overlijden van jou of je partner maken we een overzicht van alle zaken die dan naar voren komen, waaronder een overzicht van alle bezittingen en schulden (zowel privé als mogelijk in een bedrijf), pensioenrechten, (levens)verzekeringen etc. en basis hiervan bespreken we met elkaar de gevolgen hiervan en  kijken we samen, afhankelijk van jullie wensen, hoe we dit zo goed en duidelijk mogelijk kunnen vastleggen.   

Heel veel mensen hebben tegenwoordig een eigen woning, hierin zit een flink vermogen, om te voorkomen dat bij overlijden van jou of je partner er een grote aanslag erfbelasting moet worden betaald door de langstlevende of je kinderen is het verstandig dit, vooraf aan een mogelijk overlijden, goed te regelen.  

Welke motieven kun je o.a. meenemen in je nalatenschap ? 

  1. Je wilt besparen op toekomstige erfbelasting 
  2. Je partner (en kinderen) goed verzorgd wilt achterlaten 
  3. Je kinderen op weg wilt helpen 
  4. Je vermogen in de familie wilt houden 
  5. Voorwaarden aan je erfenis wilt verbinden 

Feitelijk kun je al je mogelijke wensen vastleggen in je nalatenschap cq. je testament. 

nordwood-themes-q8U1YgBaRQk-unsplash

Benieuwd hoe Estate Planning u verder helpt?

Call Now Button