Hoe ziet een traject er globaal uit?

Ik heb hiervoor een stappenplan ontwikkelt wat u duidelijkheid geeft over mijn werkwijze.

Dit ziet er als volgt uit:

Ik werk met een eenvoudig 4-stappenplan. Allereerst beginnen we natuurlijk met een vrijblijvend gesprek waarin u al uw vragen kunt stellen. 

Tijdens de telefonische kennismaking informeer ik u over mijn dienstverlening, werkwijze en tarieven. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Bij verdere interesse plan ik  met u een afspraak in, dit kan zowel bij u thuis als hier op kantoor,  voor het inventarisatiegesprek. U ontvangt van mij het inventarisatieoverzicht financiële planning per post of e-mail. Hierin vraag ik u zo veel als mogelijk de benodigde documenten te verzamelen. Kun u ze niet direct vinden, dan is dit ook geen probleem dan komen we daar later in het inventarisatiegesprek wel op terug. 

Tevens sturen wij een checklist te verzamelen documenten mee, zodat u alvast een indruk hebt van de documenten die wij kunnen opvragen en zich kunt voorbereiden op het inventarisatiegesprek. De tijd besteed aan het inventarisatiegesprek brengen wij bij u in rekening op basis van het dan geldend uurtarief. 

Tijdens het inventarisatiegesprek zullen wij uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie doornemen en een inschatting geven van de uren benodigd voor de vervolgwerkzaamheden. Na uw mondelinge akkoord voor het vervolgtraject, maken wij een verslag en sturen wij u een kopie van het gespreksverslag, de opdrachtbevestiging met eventueel een machtiging belangenbehartiging en de eerder genoemde checklist. In de opdrachtbevestiging vatten wij uw wensen samen en leggen wij de begroting van onze uren vast. De machtiging belangenbehartiging stelt ons in staat de benodigde informatie rechtstreeks in te winnen bij o.a. banken en verzekeraars. Dit bespaart u tijd en levert u een stuk gemak op. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, de machtiging en de benodigde bescheiden zullen wij uw opdracht inplannen.

U ontvangt van mij een financiële analyse met een beknopte samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen (adviespunten). 

De door u verstrekte informatie en bescheiden worden door mij geïnventariseerd en geanalyseerd. Over het algemeen worden tijdens de analyse nieuwe vragen om informatie opgeroepen. Deze informatie zal ik bij u dan wel rechtstreeks via de machtiging belangenbehartiging bij de desbetreffende instanties opvragen. Uiteindelijk wordt de door u verstrekte informatie door mij vertaald in een financieel overzicht. 

Tijdens de bespreking zullen wij de adviespunten uitgebreid toelichten en uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de financiële analyse met u doornemen. 

4a. Begeleiding en implementatie 

Indien u dit wenst kan ik voor u de regie voeren in de uitvoering van het financieel plan of advies en het traject begeleiden richting betrokken adviseurs. Nadat alle gewenste acties zijn uitgevoerd, neem ik de wijzigingen in de financiële analyse op, zodat deze als basis dient voor de update in volgende jaren. 

Jaarlijkse update

Het maken van een financiële analyse kost tijd én geld. Ik ben dan ook van mening, dat een financiële analyse alleen zijn waarde behoudt als u er periodiek aandacht aan besteedt. Het plan of advies in de kast leggen om het er vervolgens na langere tijd weer uit te halen, is zonde van uw investering. Periodiek wil ik u dan ook graag uitnodigen om de gegevens in het plan of advies door mij te laten actualiseren. Dit is tevens het moment om u bij te praten over de recente wijzigingen op financieel, fiscaal en juridisch gebied en de betekenis ervan voor uw situatie. 

Veel tijd of weinig tijd, de complexiteit van een vraag vertaalt zich in het aantal uren dat ik voor u aan het werk ben. Het hebben van veel of weinig geld speelt daarbij voor mij geen rol!
Ton van Leeuwen
Estate Planner
nordwood-themes-q8U1YgBaRQk-unsplash

Benieuwd hoe Estate Planning u verder helpt?

Call Now Button